IgAN - Immuno-globulin A Nephropathy - "מחלת ברגר" - הנפוצה ביותר ממחלות הכליה.

 
כמעט כל מה שרצית לדעת אודות "מחלת ברגר"
תורגם ונערך מתוך אתר IgA Nephropathy Support Network ע"י אברהם פ. חבר "העמותה".
 
נוכחות דם בשתן - המטוריה - (hematuria).
דליפת חלבון בשתן - פרוטאינוריה - (proteinuria).

עייפות (fatigue).
כאבים בצדי הגוף (flank pain).
יתר לחץ דם (hypertension).
עודף שומנים בדם (hyperlipidemia).
בצקות מקומיות (periorbital edema).
שינויי מצב רוח (mood swings).

תזונה דלת-מלח.
תזונה המבוססת על ירקות.
תזונה דלת-אנטיגנים.


הערת המתרגם: המתרגם אינו אחראי לכתוב במקור ובתרגום אלא לעצם פעולת התרגום.
 
 
 
"העמותה לחולי כליה ומושתלים" אינה אחראית למידע במאמר זה.
המידע מכוון להדרכה ראשונית בלבד, לחולים ובני משפחתם.
לחולים המעונינים במידע יותר מקיף ואחראי, מומלץ לפנות לרופאים המטפלים.