87% מהישראלים ייסעו להשתלה בחו"ל גם אם הדבר יהיה מחוץ לחוק

 
כך קובע סקר חדש שנערך באמצעות מכון המחקר Market Watch (מרקט ווטש)
 
לתשומת ליבם של חברי הכנסת, העוסקים בימים אלה בקידומה של הצעת חוק השתלת איברים, אשר משמעותה המעשית עשויה להיות הוצאה מחוץ לחוק של האפשרות לעבור השתלה בחו"ל. תוצאות סקר חדש מגלות, כי מדובר בגזרה שהציבור לא יוכל לעמוד בה. רובם המכריע של הישראלים, 87%, מצהירים כי ייסעו לחו"ל, אם הם או אחד מבני משפחתם יזדקק להשתלה ולא יימצא להם בטווח של כמה שנים איבר להשתלה בארץ. הסקר נערך באמצעות מכון המחקר Market Watch (מרקט ווטש) בניהולו של אבינעם ברוג, בקרב מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה ביוזמת העמותה לחולי כליה ומושתלים.

מהסקר עולה, כי רק 6% מהישראלים יקפידו על החוק המוצע, גם אם לא יימצא להם איבר בארץ, ולא ייסעו להשתלה בחו"ל. למשתתפים בסקר הוצגה השאלה הבאה: "מדינת ישראל שוקלת להוציא מחוץ לחוק את האפשרות לעבור השתלה בחו"ל. במידה ואתה או אחד מבני משפחתך יזדקק להשתלת כליה, לב או כל איבר אחר, האם במקרה זה היית בכל זאת נוסע לחו"ל במידה ולא ימצא איבר להשתלה כאן בארץ בטווח של כמה שנים?" תשובות המשתתפים התפלגו כפי שמתואר בטבלה הבאה:
 
כן, הייתי נוסע לחו"ל לצורכי השתלה86.6%
לא, הייתי נוסע לחו"ל לצורכי השתלה6.0%
לא יודע7.4%
 
שוויון בין נשים לגברים
כאשר נבדקה בסקר סוגיית המגדר, עלה כי קיימת תמימות דעים כמעט מוחלטת בין נשים לגברים בהחלטה לנסוע לחו"ל לצורך השתלה. 86% מהנשים וכן 87% מהגברים הצהירו כי ייסעו בכל זאת לחו"ל, גם אם הדבר יהיה מחוץ לחוק, כפי שעולה מהטבלה הבאה:
 
נשיםגברים
כן, הייתי נוסע/ת לחו"ל לצורכי השתלה86.2%87.1%
לא, הייתי נוסע/ת לחו"ל לצורכי השתלה7.7%4.2%
לא יודע/ת6.2%8.8%
 
צעירים – נחושים יותר
מהסקר עולה כי הצעירים נחושים יותר בדעתם לצאת להשתלה בחו"ל גם אם הדבר יהיה מחוץ לחוק, במידה אם לא יימצא איבר מתאים בארץ. כך הצהירו 96% מבני 18-21, 88% מבני 22-29 ו-89% מבני 30-39. בקרב בני 66 ומעלה לעומת זאת, "רק" 75.5% הצהירו כי ייצאו לעבור השתלה בחו"ל, גם הדבר יהיה מנוגד לחוק, כפי שעולה מהטבלה הבאה:
 
גילכן נוסע לחו"ללא נוסע לחו"ללא יודע
18-2196.1%2.0%2.0%
22-2987.8%4.4%7.8%
30-3989.3%3.9%6.8%
40-4985.4%7.9%6.7%
50-5986.2%6.9%6.9%
60-6581.5%-18.5%
66+75.5%15.1%9.4%
 
גם דתיים וחרדים ייסעו
כאשר נבדקה מידת הדתיות של המשתתפים בסקר התגלה, כי ההחלטה לנסוע על אף החוק, רווחת גם בקרב דתיים וחרדים על אף שנושא השתלת האיברים שנויה במחלוקת בקרב חלק מהציבור. מתוצאות הסקר עלה כי קיימת כמעט תמימות דעים בין כולם. 87.7% מהחילוניים הצהירו שייסעו, כך גם 85.9% מהמסורתיים, 83.6% מהדתיים וכן 85.7%מהחרדים. תשובות המשתתפים התפלגו כפי שעולה מהטבלה הבאה.
 
מידת הדתיותכן נוסע לחו"ללא נוסע לחו"ללא יודע
חילוניים87.7%4.5%7.8%
מסורתיים85.9%7.7%6.3%
דתיים
83.6%9.8%6.6%
חרדיים85.7%3.6%10.7%
 
הבדלים קטנים בין תושבי הערים השונות בכל הארץ
מהסקר עולה כי ישנם הבדלים קטנים מאוד בין תושבי הערים השונות ברחבי הארץ. 87.4% מתושבי תל אביב וגוש דן טענו כי ייסעו להשתלה בחו"ל, וכך יעשו גם 86.4% מתושבי באר שבע והדרום, 85.0% מתושבי חיפה והצפון וכן84.8% מתושבי ירושלים והסביבה. תשובות המשתתפים מאזורי הארץ השונים, התפלגו כפי שעולה מהטבלה הבאה.

 
אזור מגוריםכן נוסע לחו"ללא נוסע לחו"ללא יודע
ירושלים והסיבה84.8%2.2%13.0%
גוש דן והמרכז87.4%5.5%7.1%
חיפה והצפון85.0%8.3%6.7%
באר שבע והדרום86.4%4.9%8.7%
 
על הצעת החוק
מטרתה של הצעת החוק הנדונה כעת בכנסת היא להסדיר את סוגיית השתלת איברים בישראל. מדובר בהצעת חוק מורכבת, אשר נותנת פתרון חלקי לבעיית המחסור החמור באיברים להשתלה במדינת ישראל. אם תעבור ההצעה במתכונתה הנוכחית, התוצאה עלולה להיות הרת אסון עבור אלה שאינם יכולים לממן לעצמם השתלה בחו"ל ללא עזרת קופת החולים שלהם. הצעת החוק נדונה לקראת קריאה שנייה ושלישית בוועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשות ח"כ אריה אלדד. בסוף הליך ההכנה תגיע להצבעה במליאת הוועדה ולאחר מכן במליאת הכנסת.

עמדת העמותה לחולי כליה ומושתלים לגבי הצעת החוק
הצעת החוק הממשלתית אשר נידונה במסגרת ועדת המשנה לעניין הצעת חוק השתלת איברים, הנה הצעה חשובה שמטרתה להסדיר את סוגיית השתלת האיברים בישראל, סוגיה כאובה וקשה המוכרת לנו מקרוב. עם זאת מדובר בהצעה חלקית אשר אינה נותנת מענה לבעיה האקוטית של מחסור האיברים בישראל ובעיקר מתעלמת ממצוקת החולים. תמונת המצב כיום היא כי הביקוש גדול בהרבה מן ההיצע ואלפי חולים ממתינים במשך חודשים ושנים לתרומת האיבר המיוחל ורבים אף מתים במשך תקופת ההמתנה הארוכה. הצעת החוק במתכונתה הנוכחית לא פותרת בעיה זו, יתר על כן היא תביא להשלכות שליליות על החברה בישראל, למשל: רפואה לעשירים בלבד, רפואה מפלאה אשר מונעת את סיוע קופת החולים במימון כל היוצא להשתלה, שכן מי שידו משגת יוכל לנסוע באופן עצמאי לחו"ל ולהציל את חייו, בעוד שמי שנזקק למימון קופת החולים להשתלה (רוב האוכלוסייה) לא יוכל עוד להיעזר בשירות מציל חיים זה. בנוסף איסור מוחלט של השתלות בחול יגביר את הסחר הלא חוקי במדינה ואת השימוש ב"רפואה שחורה" ולא מקצועית וכמובן יביא לעליה דרסטית במספר הממתינים להשתלה בישראל. ידוע לנו כי הצעת החוק מיצוייה בשלבים מתקדמים, עם זאת אנו פונים אליכם בבקשה לדון מחדש בסעיפים הרלוונטיים בהצעה כדי למצוא פיתרון הולם והוגן כזה שלא יגזור את דיננו למוות. הצעת חוק זו משנה מצב קיים לפיו כאמור, כל מי שנזקק להשתלה יש פיתרון מציל חיים. לא ניתן לשנות תקדים רב שנים מבלי לקבוע תקופת מעבר המאפשרת התארגנות והסתגלות.
עמדת העמותה הועברה לח"כ אריה אלדד.

נתונים מספריים על השתלות איברים בישראל
על פי נתוני המרכז הלאומי להשתלות כ – 1,161 ישראלים מחכים להשתלה כיום בישראל, מהם כ - 560 חולים הממתינים להשתלת כליה (מתוכם 20 ילדים), כ - 125 חולים הממתינים להשתלת כבד (מתוכם תשעה ילדים), כ - 126 חולים הממתינים להשתלת לב (מתוכם 3 ילדים) וכן כ - 50 חולים הממתינים להשתלת ריאה (מתוכם 2 ילדים). על פי נתוני עמותת "אדי" רק 7% מהישראלים חתומים על כרטיס תורם. רק לכשליש מהזקוקים להשתלה נמצא איבר, כך למשל בשנת 2004 המתינו להשתלה 747 איש ורק 244 השתלות התבצעו בפועל.

הסקר נערך על ידי מכון המחקר Market Watch (מרקט ווטש) בניהולו של אבינעם ברוג בקרב 500 נשים וגברים מגיל 18 ומעלה, המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישובים היהודיים בישראל, במהלך השבוע השני של חודש יוני 2007, ביוזמת העמותה לחולי כליה ומושתלים.