תרומות / תשלום דמי חבר

 
באפשרותך לתרום / לשלם לעמותה באחת הדרכים הבאות:

  • משלוח שיק בדואר לפקודת "העמותה לחולי כליה ומושתלים", לכתובת: ת.ד. 8488, רמת-גן 52184.

  • הפקדה בבנק לחשבון "העמותה לחולי כליה ומושתלים": בנק הדואר 7988233 או לחשבון בנק לאומי, סניף 940, פתח-תקוה, חשבון 41728-18
*נא לא לשכוח לרשום את שם התורם/המשלם.


ועד העמותה מודה לך. אנו בטוחים שתרומתך תהיה לעזר לכל חולי הכליה בישראל.