תיקון חוק חדש נכנס לתוקף

 
קופות החולים יחוייבו לממן תרופות הנמצאות ב"סל"
בשורה למבוטחי קופות החולים: נציבת הקבילות ל"חוק ביטוח בריאות ממלכתי" במשרד הבריאות, תוכל לאלץ את קופות החולים לשלם על תרופות וטיפולים, גם אם הן חושבות שהדבר אינו מוצדק.

 
על פי תיקון החוק שנכנס לתוקף בינואר השנה, הנציבה מקבלת סמכויות שיאפשרו לה להורות על החזרת כספים למבוטחים ששילמו מכספם על תרופות או טיפולים שנמצאים ב"סל התרופות, שלא ניתנו להם ע"י קופות החולים." עד עתה היו המבוטחים מקבלים את כספם רק ע"י תביעה לבית הדין לעבודה.
עתה, משהנציבה מחליטה שתלונת החולה המבוטח מוצדקת (ראה הבהרה למטה) וקופת החולים ממשיכה לא לשלם, הנציבה תוכל להורות למוסד לביטוח לאומי להחזיר את הכסף למבוטח ולנכות אותו מהתשלומים שהביטוח הלאומי מעביר לקופת החולים. מעתה אם לקופה יש טענות יהיה עליה לפנות בעצמה לבית הדין לעבודה.
הבהרה: בפניית החולה לנציבה, הוא יצטרך להוכיח במסמכים רפואיים את הצדקת מתן התרופה או הטיפול שמימונו נמנע ע"י קופת החולים.

פניות בנושא על פי סעיף 45 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (התשנ"ד – 1994)
כל תושב רשאי להגיש לנציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
תלונה נגד קופת חולים או נותן שרותים או עובד או פועל מטעמה.

לפנות בכתב אל:
ד"ר קרני רובין – נציבת הקבילות, רח' רבקה 29 ירושלים.
או בפקס: – 6714308-02, או בדוא"ל: kvilot@moh.health.gov.il
ניתן לפנות בטלפון רב-קווי 5681257-02, בימים א-ה, בשעות 15.00-13.00
עובדי הנציבות ידריכו אתכם. (אין קבלת קהל !)