תזונה מוגבלת למטופלי דיאליזה

 
חובה על המטופל לתאם את התזונה לפי תוצאות הבדיקות עם הדיאטנית הנפרולוגית
 
התפקוד הכלייתי אצל מטופלי הדיאליזה ירוד מאד, הטיפול בדיאליזה דורש גם שמירה על תזונה מוגבלת בכמות האשלגן, כמות הזרחן ובכמות הנוזלים.
 
 
 

המאמר תורגם ומאתר - KDF kidney dialyses foundation ע"י אברהם פ. חבר "העמותה".