שבץ מוחי

 
גורמי סיכון, טיפול ומניעה: האם ניתן למנוע טוב יותר?
 
 
שבץ מוחי הינו הקטלן השלישי במדינות המתועשות אחרי מחלת לב וסרטן אך הוא מהווה את גורם הנכות העיקרי במבוגרים. מחקרים אפידמולוגים מראים, כי שכיחות הארעות שבץ מוח במקומות שונים בעולם

גורם הסיכון העיקרי לשבץ מוח הינו יתר לחץ דם. במחקרים אפידמיולוגים הוכח הקשר בין עליה בלחץ הדם להארעות שבץ מוח. בניתוח תוצאות כולל של מחקרים שעסקו בטיפול בלחץ דם והארעות שבץ מוח הוכח, כי הורדה של 5-6 מ"מ כספית של לחץ הדם הדיאסטולי מפחיתה כ-42% את הסיכון לשבץ מוחי. לאחרונה התפרסמו מחקרים שהשוו את התרופות השונות לטיפול ביתר לחץ דם והיעילות שלהן בהורדת ההארעות של שבץ מוח במיוחד. מחקר מבוקר ומוקפד שהתפרסם ב: LIFE Lancet כתב עת רופואי (Losartan Intervantion for Endpoint reduction in hypertension). מחקר ה-LIFE הראה את יעילותו של התכשיר לוסרטן (אוקסאאר) בהורדת הסיכון לשבץ מוח בחולי יתר לחץ דם עם LVH (הגדלה של החדר השמאלי בלב - (left ventricular hypertrophy), מחקר ה-LIFE הוא אבן דרך בטיפול קרדיווסקולרי. בפעם הראשונה, במחקר קליני מבוקר גדול ביתר לחץ דם (י.ל.ד.) המלווה ב-LVH, הראה טיפול המבוסס על לוסטרן הורדה ב-25% של הסיכון ללקות בשבץ קטלני/לא קטלני. בהשוואה לטיפול אחר מוכח ב-י.ל.ד. - אטנולול (נורמיטן, נורמלול). היתרונות של הטיפול בלוסרטן נצפו בספקטרום רחב של חולים כולל גם בחולי סוכרת. יש לציין כי הירידה בתחלואה ובתמותה היתה למרות ששתי התרופות הורידו את לחץ הדם באופן זהה.
 
 
 
 
 
 
 

המסקנה המרכזית ממחקר LIFE היא שעבור חולי י.ל.ד. עם LVH לבחירת התרופה המתאימה יש השפעה על מניעת תחלואה ותמותה. שבץ הוא אתגר מרכזי למערכת הבריאות הציבורית, בנוסף להיותו אסון אישי עבור קורבנותיו. שבץ הוא הגורם השכיח למוות במדינות רבות והסיבה המרכזית לנכות מתמשכת באדם מבוגר. לאור העובדה שתוחלת החיים התארכה סביר להניח ששכיחות שבץ-מוח תעלה בעשורים הבאים. נטייה זו מוסיפה משקל לחשיבות של בחירת הפרוטוקול הטיפולי שהוא בעל יכולת מוכחת להוריד את הסיכון לשבץ מוח מעבר להשפעתו על לחץ הדם. מאמצים מחקריים רבים נעשים בכיוון זה על מנת לבדוק השפעות ספציפיות של תרופות שונות על מניעה של שבץ מוח מעבר להורדת לחץ-דם.