פורום ארגונים חברתיים וארגוני חולים- סיכום ישיבה מיום 4.444

 
נוכחים: אריאלה גולן- בית תנועת אומ"ץ, עמוס כנף- עמותת מושתלי כליה ומטופלי דיאליזה,
עמוס כהן- תנועת ברית חברתית.
פתח בדברים- ד"ר ליאוניד אידלמן:
בלב כבד, לאחר מו"מ של כשמונה חודשים עם משרד האוצר, לא נותרה כל ברירה והוחלט
6.5 אשר תמשך 54 שעות בבתי החולים ו– 45 – על יציאה לשביתת אזהרה בימים 4.5
שעות במרפאות. האוצר מסרב להשקיע במערכת- כדוגמת מספר התקנים הזעום שהוצע,
שלא נותן כל מענה למצוקה הקיימת. נראה כי האוצר מבקש להמשיך בקו של הפרטה.
בין דרישותינו היו המקצועות שבמצוקה, המחסור בתקנים, המחסור במיטות אשפוז, מצב
התורנים ועוד, אולם לצערנו לא ניתן פתרון ריאלי ואין התקדמות. יש לציין כי המעסיקים
הסכימו על הבעיות.
הוקרנה מצגת: להתרשמותנו, חלה התדרדרות במערכת הבריאות הציבורית. יצאנו למאבק
בכדי לשנות את סדר העדיפויות של המדינה. הבריאים והחולים כאחד צריכים להיות שותפים
לו. בין שאר הדברים עליהם אנו נלחמים- תקינה, פריפריה, מקצועות במצוקה, מבנה
ההעסקה. בהקשר זה יש לציין כי המערכת אינה מעודדת רופאים להתקדם ולא מאפשרת
להם מעבר בין הדרגות. אנו עדים לכך שמונעים מרופאים לצאת להשתלמויות וזה פוגע
בהתפתחות הידע והלמידה. חשוב גם שיהיה ביטוח אחריות מקצועית לכל רופא ורופא.
הצענו, בין השאר, להכניס שב"ן לבתי החולים הציבוריים, דבר שיחזק את המערכת ויופעל
רק בשעות אחה"צ, כך שכולם ירוויחו.
האוצר מתעקש לקבוע מסגרת עלות קבועה להסכם, בעוד שהר"י מבקשת לדון בכל צורך
וצורך של המערכת בנפרד.
נעשו מאמצים רבים לדחיית הנקיטה בצעדים ארגוניים, אולם מאחר ולא חלה התקדמות, לא
היה מנוס.
על מנת שלא לפגוע בחולים ולגרום נזק לציבור, יתקיימו ניתוחים דחופים )בתי החולים יפעלו
במתכונת של שבת וחג ויקיימו טיפולי חירום( כמו כן, הוקמו ועדות חריגים מקומיות וועדות
חריגים ארצית ועליונה. הן שייבדקו איזה ניתוחים סובלים דיחוי ויבחנו כל מקרה לגופו של
עניין.
גב' אריאלה גולן:
בוועדה שמנהלת מו"מ עם האוצר, יושבים רק רופאים? אם כן, יש לבחון לשלב נציגי ציבור
ונציגי חולים. זה יפעיל עוד לחץ. אני בהחלט הייתי שמחה להשתתף בזה. סבורה שזה יעיד
על שיתוף הציבור, שלא באמת יודע הרבה על המצב והדרישות.
עו"ד לאה ופנר:
רעיון מעניין בהחלט. אנו נדון בו עוד בימים הקרובים.
גב' אריאלה גולן:
מעבר לזה, התחושה שאני מקבלת מהציבור, בניגוד למה שאני סבורה כמובן, היא שאת
הרופאים מעניין בעיקר השכר, שיקבלו יותר כסף. יש להבהיר לציבור שאין זו דרישתכם
העיקרית. כדאי גם לחדד את נושא המתמחים, הם עובדים קשה מאוד ובניגוד לחוק שעות
עבודה ומנוחה לעיתים, יש לתת לזה דגש במאבק.
עו"ד לאה ופנר:
לצערנו התקשורת דוחפת לזה. השכר זה אינו החלק העיקרי בדרישותינו. כמו כן, אני חושבת
שאפשר לקדם ביחד הרבה דברים- דרך החתמה על עצומות, כתיבת מאמרים של מי מכם
שמעוניין בכך, לחץ בפייסבוק, כל זה כמובן בתמיכה של הר"י שתשמח להעמיד את
האמצעים הנדרשים לכך ולסייע.
מר עמוס כהן:
התקיימה פגישה משותפת במשרדכם, אשר תואמה מראש, בנוכחות עמי, תמי ומלכה
מהמחלקה המשפטית. ד"ר אידלמן לא הצליח להגיע ולצערי קיבלתי תשובה לא ברורה
בחזרה, באשר לדברים שהועלו בפגישה- לפיה אתם תומכים בתנועה אך לא יכולים ליטול
בה חלק. הקמת מפלגה גם צוין, אך כדבר נפרד.
עו"ד לאה ופנר:
אנו מצטרפים לכל מאבק חברתי אבל מבלי שיגלוש לאמירות פוליטיות. זה בניגוד למדיניות
של הארגון. נוצר אצלנו הרושם שאתם בדרך לזירה הפוליטית ולכן זו התשובה שניתנה,
כנראה בגלל ששילבתם בין הדברים. אנו לא בעניין הקמת מפלגה.
ד"ר לאוניד אידלמן:
יש להדגיש כי המאבק למען הרפואה הציבורית הוא פוליטי אך לא מפלגתי. צר לי שלא הייתי
נוכח בפגישה, זה בגלל שהייתי בפגישה עם האוצר באותו מועד, במאמצים להגיע להבנות.
מר עמוס כהן:
אני מציע כי תגיעו לפגישתנו הבאה, על כל החברים בתנועה, ותעלו הצעות קונקרטיות.
ד"ר ליאוניד אידלמן:
תמיכתם במאבק חשובה לכולנו.
מר עמוס כנף:
ראיתי שהכנסתם את הדיאליזה לקטגוריה של הטיפולים בזמן השביתה. חשוב גם להתייחס
למושתלים. בנוסף, תשתדלו שלא לפול למלכודת של התקשורת על השכר. תפגינו אנושיות
ודאגה לחולים, זה הכי חשוב. התקשורת מחפשת את הנקודות השליליות. אנו החולים
שמשלמים בסופו של דבר את המחיר על חוסר שביעות רצונם והתנאים של הרופאים.
עו" לאה ופנר:
עמוס, נשמח להגיע לפגישה של ברית חברתית, עדכן אותנו על המועד ואנו נגיע. נשמח
לשיתוף פעולה עימכם. כמו כן, נשמח לאמץ את הרעיון של אריאלה לשילוב נציגים במו"מ.
ד"ר צאקי זיו נר:
השכר הוא לא החלק הארי בדרישותינו. החלק הארי הוא התקינה, המקצועות במצוקה. כל
מקצוע הרפואה עצמו במצב חירום מבחינתנו. רופאים יורדים מן הארץ או פונים לתחומים
מסוימים במקצוע. הכול עניין של סדר העדיפויות במדינה.
לסיכום:
אנו מודים לכם מאוד על שהגעתם. על מנת להתקדם וליישם את הדברים- נשמח אם תעבירו
לנו פרטים של כל מי שיכול להירתם למאבק ולעזור בכתיבת מאמרים, החתמה על עצומות,
ראיונות בתקשורת. עו"ד תמי בר און תהיה בקשר עימכם.