פה אחד - עברה בקריאה שנייה ושלישית - מהיום גם הקשישים הנכים יזכו להטבות

 
 
הכנסת, לשכת יושבת-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

הודעה לתקשורת
פה אחד - עברה בקריאה שנייה ושלישית - מהיום גם הקשישים הנכים יזכו להטבות
עברה בקריאה שנייה ושלישית (פה אחד) הצ"ח האזרחים הותיקים (תיקון – קצבת זקנה לנכה ותיק אשר לא משתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה) של חה"כ ליה שמטוב (ישראל ביתנו) וקשישים נכים סוף-סוף יזכו להטבות שעד היום נגזלו מהם.
תוצאות ההצבעה: בעד: 19 נגד: 0 נמנעים: 0 (פה אחד!)

 
 
 
 
 
 
 
רקע
אזרחים המגיעים לגיל זקנה (מה שמכונה - אזרח ותיק) ומשתלמת להם גמלת הבטחת הכנסה/ השלמת הכנסה, זכאים לפי כל דין, הוראות מכוח הסכם או נוהג בגוף ציבורי, להטבות וזכויות שונות. הטבות אלו כוללות בין היתר: פטור מתשלום ארנונה, הנחות בחשמל וברכישת תרופות, פטור מתשלום אגרת טלוויזיה ועוד שורה ארוכה של הטבות ופטורים מגופים שונים ממשלתיים ופרטיים.
לעומתם, כאשר המדובר בנכים המגיעים לגיל זקנה ואלמלא גמלת הנכות, היו זכאים לקבלת גמלת הבטחת הכנסה/ השלמת הכנסה - הם אינם זכאים לתנאים ולזכויות אלו. מצב זה הוא מצב אבסורדי, שגורם לכך שלמעשה מענישים אדם נכה לעומת אדם בריא בהגיעם לגיל זיקנה.
החוק אותו יזמה מי שכיום עומדת בראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות - חה"כ ליה שמטוב (ישראל ביתנו) כבר בכנסת ה 17 בא לעולם במטרה לתקן עיוות זה ובא להשוות את התנאים והזכויות להם זכאי אזרח ותיק אשר משתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה לעומת אזרח ותיק נכה שעקב גמלת הנכות אינו זכאי לגמלת הבטחת הכנסה.
נכון להיום ישנם כ- 19,000 מקבלי קצבת זקנה זכאים לקצבת נכות בטרם הגיעם לגיל פרישה והמצב עד היום הוא פשוט עוול שנעשה כלפי קבוצה כל כך מצומצמת שמסיבות לא ברורות נשארו מחוץ למעגל מקבלי הנחות והטבות.
ראוי להדגיש כי החוק אשר עבר היום אינו מבקש להעניק הטבות כאלו או אחרות לנכים המגיעים לגיל זקנה באשר הם, אלא אך ורק להשוות תנאיהם של נכים שאילולא גמלת הנכות היו מקבלים גמלת הבטחת הכנסה, ובמילים אחרות רק לאלו אשר עברו מבחן הכנסה ונקבע לגביהם שהיו זכאים לקבל קצבת הבטחת הכנסה באם לא הייתה משתלמת להם גמלת הנכות (נכים נזקקים).
חשוב להבין שבחוקים רבים יש ניסיון של המחוקק לסייע לאלו המקבלים קצבת הבטחת הכנסה כיוון שאנו מאמינים שאנשים אלו אכן זקוקים לסיוע זה. עקרון זה נכון באותה המידה כלפי נכים המקבלים במקום הבטחת הכנסה, קצבה זהה בגובהה אך ניתנת בשם שונה.
בהזדמנות זאת ראוי לציין גם את תרומתו של חה"כ זאב אלקין (ליכוד), יו"ר הקואליציה, שיזם גם הוא חוק דומה ויחד, בעבודה משותפת, הצלחנו להביא לקידומו עד להצבעתו בקריאה שלישית והכנסתו לספר החוקים.
"אני גאה מאוד היום בעבודתי, בהיותי מחוקקת ותורמת לעיצוב דמותה של החברה. חוק זה ראוי ונכון וגם אם נושא זה אינו סקסי בעייני התקשורת זה לא מרפה את ידי מהעיסוק בדאגה לרווחת התושבים והבטחת זכויותיהם."
אמרה חה"כ שמטוב והוסיפה:
"הדרך לחקיקת חוק זה הייתה רצופה במכשולים ומלחמות בתחנות רוח אך כעת משהגענו לישורת האחרונה, אני יכולה להסתכל בעיניים לכל הנכים שפנו אלי ולבשר להם שמעתה יהיו זכאים לקבל את ההטבות להם הם זכאים"

קצת היסטוריה...
לאילו מאיתנו שהספיקו לשכוח, הצעה זו עלתה לראשונה ביוזמת חה"כ שמטוב בכנסת ה 17, ועל אף התנגדותה של הממשלה עברה בקריאה טרומית פה אחד. בהמשך, נקברה ההצעה בועדת העבודה הרווחה והבריאות.
למודת ניסיון, החליטה חה"כ שמטוב כי "הצעה זו חוזרת לסיבוב נוסף, תעבור את התהליך ותהפוך לחוק" וכך העבירה חה"כ שמטוב את הצעת החוק בקריאה טרומית בשנית בכנסת ה 18 תוך מסר ברור לכל הגורמים שלא תיתן להצעה זו לגמור בשנית בבית הקברות של הצעות החוק.

לפרטים: אריאל שניאור, דובר
arielshneor@gmail.com 050-9022333