עצומה

 
 
להפניית שאלות ליו"ר העמותה במושאים: זכויות למושתלי כליה ומטופלי דיאליזה וייעוץ משפטי- נא ללחוץ כאן
 
חוק השתלת אברים, התשס"ח - 2008 בשלמותו.
התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשס"ח (24 במרס 2008).

חתימה על העצומה
 
עמדת "העמותה לחולי כליה ומושתלים" לקראת הדיון בועדת עבודה, רווחה ובריאות
בנושא הצעת חוק השתלת איברים, התשס"ד – 2003
 
קרן לאיסוף כספים למועמדים להשתלה