עמותה לספורט מושתלי איברים

 

ע"ש פרופ' ראובן פפרמן - מראשוני המשתילים בארץ

 

עמותה רשומה מספר 0-974-012-58

 
 
  • כל מושתל המשתתף באולימפיאדה יכול להשתתף ב-5 ענפי ספורט.
  • התחרויות על פי קבוצות גיל למעט משחקים קבוצתיים ומירוץ שליחים.
  • דמי השתתפות עבור 8 לילות + 3 ארוחות + הסעות - 1,150 דולרים קנדיים (לא כולל כרטיס טיסה).
  • קיים סבסוד דמי הרשמה לילדים עד גיל 13 (ל-150 הילדים הראשונים שנרשמים).
  • לכל תחרות מספר מקסימלי של משתתפים. לכן, כל הקודם זוכה.

מושתל הממלא את התנאים הנזכרים והמעוניין להשתתף באולימפיאדה יודיע על כך ליו"ר עמותת המושתלים אליה הוא משתייך או לגב' לאה אופיר-פפרמן, יו"ר עמותת ספורט מושתלים (טלפון 08-9411233) בהקדם.

תנאי העמותה לספורט מושתלי איברים בישראל:
  • המושתל חייב להיות חבר בעמותה לספורט מושתלי איברים ע"ש פרופ' ר. פפרמן.
  • ההשתתפות באולימפיאדת מושתלי האיברים תהיה במימון עצמי, כאשר עמותת הספורט תנסה לסייע ככל יכולתה.
  • כל תרומה שתגוייס על-ידי מושתל המעוניין להשתתף ומילא את התנאים הנ"ל, תגויס לטובת עמותת הספורט ותחולק (עם יתר התרומות) באופן שווה בין משתתפי האולימפיאדה למעט תרומות שאדם גייס לעצמו באופן פרטי ללא התערבות העמותה (מכתב + אישור מלכ"ר לתורם).

הצטרפות:
חברים המעוניינים להצטרף כחברים בעמותת ספורט מושתלי איברים ימלאו את הטופס ויישלחו אותו לכתובת עמותת ספורט מושתלי איברים:
 
 
 
 
 
 
 
עמותה לספורט מושתלי איברים ע"ש פרופ' ראובן פפרמן,
רחוב הגליל 8, רחובות 76601,
טלפון: 08-9411233, פקס: 08-9418506.
דוא"ל sportmushtalim@walla.com