עמותה לספורט מושתלים ע"ש פרופ' ראובן פפרמן

 
בחודש מאי 2004 הלך לעולמו פרופ' ראובן פפרמן, מי שהיה חבר הפדרציה העולמית לספורט מושתלים, ממיסדי העמותה לספורט מושתלים בישראל ויו"ר עמותת הספורט בישראל מיום הקמתה.
באסיפה כללית של עמותת ספורט מושתלים, שהתקיימה בחודש אוגוסט. מונו 2 נציגים מכל עמותת מושתלים: כליות,לב-ריאות וכבד להיות בין חברי ועד עמותת הספורט.

מטרותיה העיקריות של העמותה:
  • לעודד בקרב מושתלי איברים פעילות גופנית אשר הוכיחה את ערכה בהחלמה הגופנית והנפשית של מושתלי איברים.
  • ליזום, לארגן ולהפעיל מושתלי איברים על מנת לקחת חלק בפעולות ספורט בארץ ובחו "ל.
  • לארגן משלחת ישראלית שתשתתף באולמפיאדה העולמית של מושתלי האיברים.
  • להעלות את המודעות הציבורית לנושא השתלת איברים, ולהגביר את הנכונות לתרום איברים.
  • לגייס תרומות לשם מימון מטרות העמותה.
  • חברים המעוניינים להירשם כחברים בעמותת הספורט,לקבל עדכונים על פעילויות ספורט ולהשתתף בפעילויות השונות, יפנו, בשלב זה, לעמותה, כדי לקבל טפס הצטרפות.