עמדת "העמותה לחולי כליה ומושתלים" לקראת הדיון בועדת עבודה , רווחה ובריאות בנושא הצעת חוק השתלת איברים, התשס"ד – 2003

 
הצעת החוק הממשלתית אשר נדונה במסגרת ועדת המשנה לעניין הצעת חוק השתלת איברים, הנה הצעה חשובה שמטרתה להסדיר את סוגיית השתלת האיברים בישראל, סוגיה כאובה וקשה המוכרת לנו מקרוב. עם זאת מדובר בהצעה חלקית אשר אינה נותנת מענה לבעיה האקוטית של מחסור באיברים בישראל ובעיקר מתעלמת ממצוקת החולים.

תמונת המצב כיום היא כי הביקוש גדול בהרבה מן ההיצע ואלפי חולים ממתינים במשך חודשים ושנים לתרומת האיבר המיוחל ורבים אף מתים במשך תקופת ההמתנה הארוכה.

הצעת החוק במתכונתה הנוכחית לא פותרת בעיה זו, יתר על כן היא תביא להשלכות שליליות על החברה בישראל, למשל: "רפואה לעשירים בלבד" - רפואה מפלה אשר מונעת את סיוע קופת החולים במימון כל היוצא להשתלה, שכן מי שידו משגת יוכל לנסוע באופן עצמאי לחו"ל ולהציל את חייו, בעוד שמי שנזקק למימון קופת החולים להשתלה (רב האוכלוסייה) לא יוכל עוד להיעזר בשירות מציל חיים זה.
בנוסף,איסור מוחלט על השתלות בחו"ל יגביר את הסחר הלא חוקי במדינה ואת השימוש ב"רפואה שחורה" ולא מקצועית וכמובן יביא לעלייה דרסטית במספר הממתינים להשתלה בישראל.

ידוע לנו כי הצעת החוק מצויה בשלבים מתקדמים, עם זאת אנו פונים אליכם בבקשה לדון מחדש בסעיפים הרלוונטיים בהצעה כדי למצוא פתרון הולם והוגן, כזה שלא יגזור את דיננו למוות.
הצעת חוק זו משנה מצב קיים לפיו כאמור, כל מי שנזקק להשתלה יש פתרון מציל חיים. לא ניתן לשנות תקדים רב שנים מבלי לקבוע תקופת מעבר מאפשרת התארגנות והסתגלות.

מצ"ב הצעתנו לתיקון הצעת החוק.
אנו תקווה כי עד להקמתו המבורכת של המרכז הלאומי להשתלות במשרד הבריאות והעלאת התודעה הציבורית לצורך בתרומת איברים ועלייה בפועל במספר תרומת האיברים (תהליך ממושך שלוקח זמן),לא ייסגרו שערי הארץ בפנינו ולא ייאסר מימון קופות החולים, שכאמור אין לנו כל פתרון אחר.
אנו קוראים לכם שלא להפוך אותנו לקורבנות של הבירוקרטיה, אנא אמצו את פתרון הביניים שהצענו ואשר מייצג את טובת החולים.

בברכה,
עמוס כנף, יו"ר