מידע על טיפולי הדיאליזה

 
 
 
 
 
מושגים רפואיים ומדעיים - בנושאים הקשורים בטיפולי דיאליזה והשתלות.
הסברים המיועדים להקל על קוראי המאמרים ומתעניינים אחרים בנושאים.
 
 
 
 
הוועדה לפניות הציבור קיימה היום ישיבה נוספת בנושא פניות ציבור של חולי דיאליזה בנושא הסעות לטיפולים.
יו"ר הוועדה, ח"כ סופה לנדבר, ציינה כי בעקבות ישיבת הוועדה שהתקיימה בנושא ב- 29/10/2007, הוצא ב- 5 בפברואר 2008 חוזר מטעם מינהל הרפואה של משרד הבריאות המסדיר את החזרי הנסיעות של חולי דיאליזה לטיפולים שגרתיים בהתאם לסעיף 28(1) בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. לפי חוזר זה הרופא המטפל קובע האם החולה זקוק להסעה באמבולנס לצורך הגעה לטיפולי דיאליזה. בסעיף שנוסף לחוזר נקבע כי על קופות החולים ליידע את מבוטחיהן על תקרת ההחזרים להם הם זכאים.
 
הסבר על "הדיאליזה" - מתי זקוקים לדיאליזה? - מה עושה הדיאליזה? - האם הכשל הכליתי תמידי [סופני]? - היכן מתבצעת הדיאליזה? - הקיימים סוגים שונים של דיאליזה? - כמה זמן נמשך הטיפול בהמודיאליזה? ועוד מענה לשאלות...
 
מתוך פרסומי האגודה האמריקאית של מטופלי כליות (AAKP), למה נדרשות מגבלות בתזונה בהמו-דיאליזה?
 
הסוגיות שבכתבה הן החשובות ביותר למטופלי דיאליזה ציפקית (פריטונלית). הן לוקטו מפרסום ממוקד שלAAKP ושמו "דיאליזה פריטונלית לא מתאימה עשויה להגביר הסיכון לתת-תזונה, לאשפוז ולמוות מוקדם מדי".
 
על גורמים חשובים נוספים במעקב על הטיפול שהחולה מקבל
 
מתוך פרסומי האגודה האמריקאית של מטופלי כליות (AAKP). על מגבלות התזונה של חולי דיאליזה פריטונאלית צפקית.
 
כמה שאלות לגבי דיאליזה: האם דיאליזה פריטוניאלית היא לשנים מועטות או שאפשר לעשות אותה לאורך שנים? מהו ממוצע חיי דיאליזה זו בקרב המטופלים? מה ההבדל לעומת המודיאליזה? האם המטופל בהמו- דיאליזה יחיה יותר?
 
ספינת האהבה - עכשיו גם לחולי כליות. עד כה הוגבלו חולי כליות מלנסוע נסיעות ארוכות בשל הצורך בטיפולי דיאליזה, אולם יחידות דיאליזה ניידות על ספינות שעשועים פותרות את הבעיה וחולים הזקוקים לדיאליזה יכולים מעתה לממש את חלומם להפליג על ספינת שעשועים.