למה מוסרי לתת עדיפות בהשתלות למחזיקי אדי / פרופ' יעקב לביא

 
לפי חוק השתלת האיברים החדש, מהשנה הבאה תינתן עדיפות לממתינים להשתלה שלהם ותק של שנה בחתימה על כרטיס תרומת האיברים של אדי. פרופ' ג'יי לביא, יוזם השינוי בחוק, מסביר ל"זמנים בריאים" של "ידיעות אחרונות" למה החוק צודק

פרופ' יעקב (ג'יי) לביא - פורסם בחודש מרץ שנת 2010

בחודש ינואר 2008 היו 864 גברים ונשים רשומים להשתלת איבר בישראל. בתום אותה השנה, רק 221 מהם זכו לאיבר המיוחל. מצב עגום זה בתחום השתלות האיברים בישראל, הנמשך כבר תקופה ארוכה, נובע משתי בעיות יסוד. האחת, שיעור המשפחות בישראל שמסכימות לתרום את איברי יקיריהן שנפטרו הוא נמוך יחסית: 45% לעומת 90%-80% במדינות רבות במערב. השנייה, קיימת בארץ תופעה חברתית, שזכתה לכינוי "הנוסע החופשי," של אזרחים שאינם מאמינים במוות המוחי ולכן אינם מוכנים לתרום את איבריהם לאחר מותם או את איברי יקירם שנפטר, אך אמונה זו לא מונעת מהם להירשם כמועמדים לקבלת איבר להשתלה, בעת הצורך.

עם זאת, ניסיון העבר בישראל הראה כי בכל מקרה שבו נמצא כי הנפטר חתם בחייו על כרטיס תרומת איברים, משפחתו נתנה את הסכמתה לכך. נתונים אלה הביאו אותי לפני שלוש שנים להציע למרכז הלאומי להשתלות להנהיג בארץ נוהל חדשני וייחודי מסוגו בעולם: להקנות לחותמים על כרטיס התורם עדיפות בעת קבלת איברים להשתלה. מטרת הנוהל המוצע הייתה לתגמל את אותם אזרחים המוכנים לתרום את איבריהם לאחר מותם, וכך להגדיל את שיעורם באוכלוסייה, ובהתאמה להגדיל את שיעור התרומות מנפטרים בפועל. מטרה משנית הייתה להימנע מלתגמל את אלה שאינם מוכנים לתרום את חלקם לטובת הכלל.

המרכז הלאומי להשתלות הקים ועדה רב-מקצועית נרחבת בראשותי לדיון בהצעה, שכללה מומחים בתחום האתיקה, הפילוסופיה, הדת, המשפט, הסוציולוגיה ורפואת ההשתלות. לאחר דיונים מעמיקים המליצה הוועדה לאמץ את הנוהל החדש. מאחר שהנוהל כולל לראשונה התייחסות לקריטריון שאיננו רפואי בעת ההחלטה על הקצאת איברים להשתלה, המליצו אנשי המשפט בוועדה לעגן נוהל חדשני וייחודי זה בחקיקה ראשית בכנסת. המרכז הלאומי להשתלות אימץ את מסקנות ועדת המומחים ומשרד הבריאות כלל אותן בהצעת חוק השתלות האיברים. החוק התקבל בכנסת במארס .2008

חתומים שלוש שנים
חוק ההשתלות החדש מקנה עדיפות, בעת הקצאת איברים להשתלה, למועמדים שחתמו על כרטיס תורם לפחות שלוש שנים לפני שנרשמו להשתלה.

לפי החוק החדש, העדיפות הזו תינתן גם לקרובי משפחה מדרגה ראשונה של בעל כרטיס התורם, למועמדים להשתלה שהיה להם קרוב מדרגה ראשונה שתרם בפועל את איבריו לאחר מותו ולמועמדים להשתלה שהם או קרוב משפחתם תרמו בחייהם כליה או אונת כבד או ריאה שלא לנתרם ספציפי. אגב, ההמלצה המקורית של המרכז הלאומי להשתלות לכנסת הייתה לתת עדיפות לכל תורמי האיברים בחייהם, גם למי שתרמו איבר לקרובי משפחתם, ולכן משרד הבריאות עומד בקרוב לבקש מהכנסת לשנות סעיף זה בהתאם.

לאחר דיונים מעמיקים, גיבש פורום מומחים נרחב במרכז הלאומי להשתלות את שיטת התעדוף החדשה לגבי כל איבר ואיבר. דגש מיוחד ניתן להתמודדות עם מועמדים להשתלה, שמצבם הרפואי הינו קריטי ומחייב לקדם אותם במהירות לראש רשימת הממתינים - אך הם אינם חתומים על כרטיס התורם. נקבע כי אם בראש רשימת הממתינים לאיבר יימצאו ברגע נתון שני חולים קריטים במידה זהה, האיבר הנתרם יוקצה לחולה שהיה חתום ותיק על כרטיס התורם.

ילדים עד גיל 18 לא ייכללו בשיטת התעדוף, וימשיכו כבעבר לזכות בעדיפות בעת הקצאת האיברים.