כיצד מצטרפים לעמותה

 
ניתן למלא את שאלון הקבלה לעמותה באחת משתי הדרכים:
מילוי הנתונים בטופס הנמצא באתר (הטופס יגיע למזכירות העמותה).
העברת הטופס למזכירות בפקס או בדואר - לקבלת הטופס יש ליצור קשר עם הנהלת העמותה.
 
למילוי כל הפרטים באתר - הטופס יגיע אוטומטית למזכירות "העמותה".
את דמי החבר לשנה 100 ש"ח. (סכום נוסף כתרומה יתקבל בתודה ובהוקרה),
נא לשלוח בשיק לפקודת "העמותה לחולי כליה ומושתלים" בצרוף שתי תמונות,
אל: "העמותה לחולי כליה ומושתלים" ת.ד. 8279 רמת-גן 52181.
 
טופס קבלה לעמותה, נא למלא את כל הפרטים.
את הטופס המלא, בצרוף דמי החבר לשנה 100 ש"ח. (תרומה נוספת תתקבל בתודה ובהוקרה),
נא לשלוח בשיק, לפקודת "העמותה לחולי כליה ומושתלים" בצרוף שתי תמונות,
אל: "העמותה לחולי כליה ומושתלים" ת.ד. 8279 רמת-גן 52181.