ימי מחלה - עובד-חולה, דע את זכויותיך

 
מאת: רויטל הנדלר- שבדרון - מנכ"לית אתר AllJobs .
לחיפוש כל המשרות בארץ באתר אחד ! - קישור למאמר

 
מהם ימי מחלה (שפעת ולא רק היא) ? כיצד מחשבים אותם ? כמה אנו צוברים בשנה ? איך לממשם בשעת הצורך ?כל השאלות וכל התשובות.
כ- 10% מאוכלוסיית העולם לוקה בשפעת מידי שנה. בשנים בהן המגיפה חמורה במיוחד, מוכפל מספר החולים וחלקם באוכלוסיה עולה ל- 20%. בישראל, עולה שיעור הנעדרים מהעבודה בחודשים הקריטיים של מגיפת השפעת (ינואר-מרץ) בכ- 70%.
בשיאה של תקופת השפעת אשתקד, נעדרו מעבודתם, מדי יום, בין 7% ל- 10% מהעובדים בגלל מחלה. מדובר בכ- 25,000 עובדים חולים מדי יום. בסה"כ עולה השפעת למשק הישראלי בחורף אחד כ- 2 מיליון ימי עבודה וכמעט 800 מיליון שקל.
אשתקד, חיסנו כ- 2% מהמעסיקים בארץ את עובדיהם על חשבונם, נגד מחלת השפעת ונהנו משיעורי היעדרות נמוכים משמעותית, וכמובן הפסד נמוך יותר של תפוקה.

מהם ימי מחלה לפי החוק ?
ימי מחלה הם ימי העדרות (באישור רופא), שאינם מנוכּים מיתרת החופשה השנתית של העובד. חוק דמי מחלה מעניק לעובד זכות ל- 1.5 ימי מחלה בתשלום לכל חודש עבודה, עבור יום המחלה הראשון לא ישולמו דמי מחלה. עבור היום השני והשלישי ישולמו דמי מחלה בגובה 37.5% מהשכר הרגיל ועבור היום הרביעי ואילך, דמי המחלה הם בגובה 75% מהשכר הרגיל.
הספירה הנ"ל מתאפסת ומתחילה מחדש עם כל חופשת מחלה ולא בחישוב שנתי. כך, שאם הייתם חולים בחודש שעבר והיום אתם חולים שוב, למרבה הצער אתם עלולים שוב להפסיד שכר בגין ימי המחלה. בצד החיובי - במידה ולא ניצלתם את כל ימי המחלה, יש אפשרות צבירה, עד למקסימום של 90 ימי מחלה.אלו הזכויות המינימליות הקבועות על פי חוק.

כיצד מחשבים את דמי המחלה ?
עובד בעל ותק של פחות משנה - יש להכפיל את מספר החודשים בהם אתם עובדים במקום עבודתכם ב- 1.5 ימים. כך למשל עבור ששה חודשי עבודה זכאי העובד ל- 9 ימי מחלה.
במשרה חלקית - מספר ימי המחלה מחושב יחסי להיקף המשרה: יש להכפיל את כמות ימי המחלה באחוזי המשרה.
עבודה בתשלום שעתי - נושא זה אינו מוגדר בחוק ולכן מומלץ לברר זאת מראש עם המעסיק. מעסיק פחות הוגן עשוי להעדיף לחשב את ימי המחלה על פי ימי ההיעדרות.

יש אופציה אחרת ?
החוק מגדיר את המינימום שעל המעסיק לשלם לעובד על ימי מחלה, אך ישנם מקומות עבודה בהם נהוגים הסכמים נדיבים יותר. למשל, עובדי מדינה זכאים ל- 2.5 ימי מחלה כל חודש עבודה, המשולמים במלואם וניתנים לצבירה ללא הגבלה. תנאים אלה מקובלים גם בחלק ממקומות העבודה הפרטיים במשק.
בניהול משא ומתן עם מקום עבודה חדש, סעיף ימי מחלה בהחלט יכול לעלות לדיון. בדקו מה מקובל בארגון בכלל ובדרג שלכם בפרט. אם למעסיק אין הסכם בעניין ימי מחלה, ובחוזה האישי שלכם הנושא אינו מוזכר, יחולו עליכם הוראות החוק המינימליות.
מה אפשר לבקש ? הגדלת מכסת ימי המחלה בשנה, שכר מלא על ימי מחלה למן היום הראשון והיעדרות ללא אישור רופא, על חשבון ימי מחלה. בארגונים מסוימים ובמגזר הציבורי הדבר מקובל עבור מחלות בנות יום או יומיים.

מה עוד כדאי לדעת ?
בנוסף לזכות הבסיסית לדמי מחלה, קיימים חוקים נוספים המעניקים זכות להיעדרות, בהתאם לתנאים הקבועים בהם, ועל חשבון מכסת ימי המחלה שצבר העובד:
  • מחלת ילד: על פי החוק, הורה רשאי להיעדר מעבודתו עד 8 ימים בשנה עקב מחלת ילד (עד גיל 16), לצורך טיפול בילדו החולה. הימים הללו יקוזזו מיתרת ימי המחלה של ההורה. במשפחה חד-הורית גדלה המכסה ל- 12 ימים בשנה. את האישור עבור מקום העבודה ניתן לקבל מרופא הילדים.
  • מחלת בן זוג או הורה: על פי החוק, עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד 6 ימים בשנה, עקב מחלת הורה או בן זוג, לצורך טיפול בחולה. הללו יקוזזו מיתרת ימי המחלה של העובד. עם זאת, לא כל מחלה מצדיקה היעדרות מסוג זה, ומצבו הרפואי של החולה חייב להיות כזה המחייב עזרה, ועל פי אישור רופא.
  • מחלה בעת חופשה: היה ובמהלך חופשה העובד חלה, ימים אלה לא יקוזזו כימי חופשה.
  • פיטורים: ניתן לפטר עובד בעת חופשת מחלה וימי המחלה נספרים בחישוב תקופת ההודעה המוקדמת. עובד שפוטר, התפטר או סיים עבודתו בדרך אחרת, אינו זכאי לפיצוי על ימי מחלה שלא ניצל. המצב היחיד בו משולם פיצוי על ימי מחלה שלא נוצלו, הוא בעת פרישה לפנסיה. פיצוי זה לא ניתן מכוח החוק אלא עפ"י הסכם העבודה, הנהוג בעיקר במגזר הציבורי.
חשוב ! לבוס שלכם אין שיקול דעת - מעסיק אינו יכול לקבוע מתי העובד חולה ומתי כשיר לעבודתו, אינו מחליט מה נחשב כמחלה לצורך תשלום ימי מחלה, והוא רשאי רק להוסיף על מה שמגדיר החוק ולא לגרוע ממנו. כך למשל, מעסיק אינו רשאי "להעניש" עובד שנפצע או חלה בעת עיסוק בתחביב (לדוגמא - סקי), באי תשלום ימי מחלה במידה ונקבעו כאלה.

 

רק שתהיו בריאים