חתימה על עצומה למען הזקוקים להשתלת איברים

 
 
כיום הביקוש לאיברים להשתלה במדינת ישראל גדול בהרבה מן ההיצע ואלפי חולים ממתינים במשך חודשים ושנים לתרומת האיבר המיוחל. רבים אף מתים במשך תקופת ההמתנה הארוכה.בימים אלה מקדמת כנסת ישראל חוק שמטרתו היא הסדרת נושא השתלת האיברים במדינת ישראל. עם זאת מדובר בהצעת חוק מורכבת שעלולה לחסום את יציאת חולים רבים להשתלה בחו"ל במימון קופ"ח.
מדובר בחולים שאין ידם משגת לממן השתלה שכזו ועל כן ייגזר דינם למוות !!!
אם הצעת החוק תעבור במתכונתה הנוכחית תיווצרנה תופעות שליליות כמו רפואה לעשירים בלבד, רפואה שחורה וסחר לא חוקי.
אנחנו החתומים על עצומה זו, קוראים לחברי הכנסת לפתוח את ליבם למען החולים הזקוקים להשתלה ולעצור לרגע ולחשוב לפני קידומו של החוק החדש ולראות כיצד מבטיחים את זכותו של אדם לקבל מענה למצבו הבריאותי ללא חסמים והערמת קשיים נוספים. קשיים שעלולים לגזור את דינו.

לחתימה על העצומה נא למלא הפרטים דלהלן: