חוק המוות המוחי 2008

 
 
לכבוד: סגן שר הבריאות
הרב יעקב ליצמן
ירושלים
 
 
 
תאריך : 30/12/2010

סימוכין : 430.12.010
 
 
 
 
הנדון: חוק המוות המוחי-נשימתי 2008 לאור פרשת מותו של הכדורגלן אבי כהן ז"ל
העמותה הלאומית הישראלית למושתלי כליה ומטופלי דיאליזה
מביעה צער על מותו בטרם עת של הכדורגלן אבי כהן ז"ל.
ימיו האחרונים של אבי כהן ז"ל מוכיחים בצורה כואבת עד כמה חוק המוות המוחי-נשימתי מסב נזק גדול ומכופל גם לקרובי המשפחה שנתקלים בשעתם הקשה ביותר בהגדרות סותרות ובפרשנויות מתפלפלות אודות הגדרת המוות, וגם לסוגיית תרומת האיברים, שמאז חוקק חוק המוות המוחי-נשימתי ירד שיעורן בצורה משמעותית.

אנו סבורים כי המצב הקיים, בו המוות המוחי מוצג כמוות בספק או מוות בסימן שאלה, מטיל עומס בלתי נסבל על קרובי הנפטרים שבצערם פונים לסמכויות לא-רפואיות המגבירות את ספקנותם ביחס למות יקירם.
מעבר לסבל המיידי הנגרם למשפחה במצב החוקי כיום, להססנות המשפחה לקבל את הגדרת המוות המוחי-נשימתי השפעה ישירה על ירידה בתרומת איברים ובהצלת חיים.
כך שלא רק שחוק המוות המוחי נשימתי רואה חיים במקום בו הם כבר אבדו, הוא גם מונע הצלת חיים מחולים המשוועים לתרומת איברים.

אנו חוזרים וקוראים למחוקק לבחון מחדש את המדיניות הישראלית אודות השתלות איברים ואודות הגדרת המוות המוחי ולגבש קווי מדיניות חדשים בנושא.

בכבוד רב: ועד העמותה.
יו"ר כנף עמוס