זכויות סוציאליות לחולי אי ספיקת כליות, מטופלי דיאליזה ומושתלים

 

כללי

 
זכאים לזכויות הם:
 • מטופל דיאליזה (המו-דיאליזה ודיאליזה ציפקית- פריטוניאלית).
 • מושתל כליה, עד שנה מיום ההשתלה. (ראה זכויות מושתלים).
 • חולה אי ספיקה כליתית, לפני טיפולי דיאליזה, שמחלתו גרמה לירידת כושר העבודה או ההשתכרות לפחות ב- 50%, או אינה מאפשרת לו לבצע פעילות במשק הבית.
 • מושתל כליה מעל שנה, שחלה החמרה במצב תפקוד כליתו ונזקק לתמיכה סוציאלית.
שים לב, יש זכויות העומדות לזכות החולה רק עד גיל פרישה (65 לגבר, ו-60 לאשה).

זכויות מושתלים מיום ההשתלה - המצב הרפואי והסוציאלי המיוחד של מושתלים
מרבית זכויות המושתלים נובעות מהגדרתם כנכים. הנוהג לגבי זכויותיהם היה, עד לשנת 1999, לפי תקנות הביטוח הלאומי - הגדרות מיוחדות - סעיף 10, בו הוגדרה נכותו של מושתל, בהתאם למצבו לאחר ההשתלה ובהתאם לטיפול נגד הדחייה שהוא מקבל כל חייו. (דרגות נכות בין 80% ל 100%.) בערך בשנת1999, כל ההגדרות המיוחדות בוטלו ! מ"תקנות הביטוח הלאומי", (אבל לא בוטלו ב"תקנות הנכים", של משרד הביטחון, המכיר גם היום, במושתל כנכה).
כיום, אין סעיף פגימה (ליקוי) ב"תקנות הביטוח הלאומי", לפיו נקבעת בוועדה רפואית נכותו של המושתל על ההשתלה, למרות הבעיות שיש למושתל מעצם ההשתלה, שהן לרוב:
 • התרופות נגד הדחייה והשפעתן.
 • חשיפה לזיהומים עקב דיכוי המערכת החיסונית.
 • שינויים במערכת ההפרשה הפנימית (הורמונים).
 • השפעות שינוי בזרימת דם לרגל בצד ההשתלה.
 • השפעות פסיכולוגיות (חרדות, חוסר שינה וכו').
עד שהמחוקק לא ישנה את החוק בנושא זה, ימשיכו וועדות רפואיות להחליט על נכות של מושתל ללא סעיף פגימה מגדיר, או בקיצור לפי ראות עיניהם. יש לציין כי בוועדה רפואית, בדרך כלל בראשות רופא פנימאי , חסר ידע נפרולוגי מתקדם, יש משקל רב לעדות נפרולוג על פגימות אפשריות למושתל.
"העמותה לחולי כליה ומושתלים", פועלת לתיקון החוק ולהחזרת סעיף 10. כיום מטופל הדיאליזה המוגדר כנכה 100%, עם כל הזכויות, מוזמן מספר חודשים לאחר ההשתלה לוועדה רפואית, המפחיתה את דרגת נכותו. כך שזכויותיו של המושתל כיום נובעות מדרגת נכותו לאחר ההשתלה, לפי מצבו הרפואי העדכני, לפי קביעת הוועדה.

 

במוסד לביטוח לאומי

 
 • נכות רפואית ואפשרות לקצבת נכות, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית אליה יזומן המושתל, בהתאם למצב בריאותו (עד שנה מיום ההשתלה). התנאים לקבלת הקצבה לפי תנאי כל נכה.
כיצד מגישים תביעת קצבת נכות - ראה בזכויות מטופלים.
 • קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ), מגיעה למושתל עד שנה מיום ההשתלה. קבלת קצבת שר"מ מעבר לשנה, לבעלי נכות ואי- יכולת לתפקד בבית, בהתאם לתנאי קבלת קצבת שר"מ. שיעור הקצבה לפי מצבו הכללי ויכולתו לתפקד בביתו, (מ- 50% ועד 150% משיעור הקצבה).
הקצבה משולמת, מגיל 18 ועד גיל 65 לגברים, ועד גיל 60 לנשים, (למבוגרים יותר ראה סעיף ד. גִמלת סיעוד.)
תשלומים (אם ישולמו) מעבר לשנה, ידרשו ע"י המוסד לביטוח לאומי בחזרה.
תביעות לקצבת שר"מ, אם לא עבר המושתל טיפולי דיאליזה, יש להגיש במוסד לביטוח לאומי – מחלקת שר"מ, לפי אישור ממרפאת השתלות, בה הוא מטופל. בתביעה לקצבת שר"מ מעבר לשנה שאחרי ההשתלה יש צורך להופיע בפני וועדה רפואית לנושא, את המושתל תבקר גם עובדת סוציאלית בבית לבדיקת יכולתו לתפקד.
 • הסבה מקצועית/שיקום, מושתל, שעקב מצבו הרפואי אינו מסוגל לעסוק במקצועו או בעבודה מתאימה אחרת, זכאי להגיש בקשה לשיקום תעסוקתי במחלקת שיקום במוסד לביטוח לאומי.
באפשרות המוסד לביטוח לאומי לממן קורסים מקצועיים והשלמת לימודים.
 • גִמלת סיעוד (לפי חוק ביטוח סיעוד).
מגיעה למושתל התלוי בעזרת הזולת בפעילות היום-יום ואינם זכאים מפאת גיל לקצבת שר"מ (גברים מעל 65 ונשים מעל60). גִמלת סיעוד היא גִמלת שירותים שאינה כספית.
 

במס הכנסה

 
למושתל זכויות במס הכנסה עד שנה לאחר ההשתלה, אלא אם הפך לנכה בדרגה של לפחות 89.1%, עקב סעיפי ליקוי אחרים.
 • פטור מלא ממס הכנסה, לשכיר או עצמאי, העובד על אף היותו מושתל, מיגיעה אישית, עד להכנסה של 496,800 ₪ לשנה שלמה.
 • לנכה כנ"ל, פטור עד 59,520 ₪ לשנה שלמה, על הכנסה שלא מיגיעה אישית (שכר דירה, השקעות בנקאיות ריבית וכו'.)
יש להגיש בקשה לפטור במשרד פקיד השומה – מחלקת פטורים, לפי אישור מוועדה רפואית של הביטוח הלאומי. הפטור הוא נפרד לכל שנת מס (365 יום). לתקופה שבין 185-364 יום הפטור הוא יחסי, על נכות זמנית של פחות מ- 185 יום בשנה, אין פטור.
 

ברשות המקומית

 
 • למושתל נכה זכות להנחה בתשלומי ארנונה לדיור, לפי מדיניות הרשות המקומית, עד 80% למקבלי קצבת נכות מלאה. עד 40% לאלה שאינם מקבלי קצבת נכות מלאה. ההנחה מותנית גם בהכנסת המושתל ובן/בת הזוג.
 • כמו כן יש הנחות באגרות חינוך וכדומה.
יש להגיש בקשה להנחה, במשרדי הרשות המקומית - מחלקת הנחות בארנונה, לפי אישור המחלקה הנפרולוגית, אליה קשור המושתל, או אישור מביטוח לאומי, לגבי הנחות גדולות יותר מ-40%, יש להמציא אישור על גובה ההכנסה של שני בני הזוג. (תלושי משכורת, או אישור על הכנסה שנתית ממס הכנסה. מי שלא משתכר ימציא הצהרה חתומה בפני עו"ד.
 

במשרד התחבורה

 
מושתל שדרגת נכותו 60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו, זכאי עבור רכב פרטי אחד שבבעלותו, או בבעלות בן/בת הזוג:
 • פטור מלא מאגרת רישוי שנתית לרכב (הנכה משלם רק 21 ₪).
 • פטור מאגרת "העברת בעלות על רכב".
 • זכות לתו נכה (משולש ירוק), לרכב הנכה ואם אינו בעל רכב, אז לרכב המסיע אותו. תו הנכה מקנה זכות חניה חינם במוסדות או במקומות מסומנים כחניות לנכים, או במקומות האסורים לחניה רגילה, אך אינם מפריעים לתנועה כמו בתחנות לרכב ציבורי, מעברי חציה וכו'. ניתן לקבל תו נכה אחד, שעליו רשומים שני כלי רכב.
עבור הזכויות הנ"ל, יש להגיש בקשות לפטור במשרד הרישוי הקרוב לאיזור המגורים - מחלקת פטורים, יש לצרף לבקשות:
1. אישור רפואי ממשרד הבריאות. לפי אישור מהמחלקה הנפרולוגית אליה קשור המושתל.
2. צילום רשיון רכב.
3. צילום רשיון נהיגה בתוקף.
 • פטור מלא או חלקי ממסים על רכישת רכב (גמלת ניידות) לגברים גיל 65 ונשים עד גיל 60, מושתלים הסובלים מנכות ברגליהם ומוגבלים בכושר הליכה
עבור זכות זו, יש להגיש בקשה לפטור, לוועדה רפואית בלשכת הבריאות המחוזית לשם קביעת הזכאות.
 

ב"בזק"

 
למושתל שנה אחרי ההשתלה אם הוא מקבל קצבת נכות ודרגת נכותו מ-75%, או בעל 80% נכות רפואית צמיתה:
 • זכות ל-60 פעימות מונה חודשיות חינם.
 • הנחה של מחצית מדמי אחזקה לקו טלפון אחד על שם הנכה.
בכדי לקבל אישור למימוש זכות זאת, יש לפנות ראשית בצירוף אישור המחלקה הנפרולוגית אליה קשור המושתל אל:
משרד העבודה והרווחה, אגף השיקום, ת.ד. 1260 מיקוד 91012, ירושלים,
את האישור שיתקבל להגיש במשרדי "בזק". האישור הנ"ל אינו למפרע, לכן יש צורך להשיגו בהקדם.
 

במשרד האוצר - מיסוי מקרקעין

 
הנחה ממס רכישה רגיל, למושתל נכה 100%, בעת רכישת דירה למגורי הנכה, או קרקע עליה תיבנה דירה למגוריו תוך שנתיים. מס הרכישה שישולם הוא 0.5% בלבד. ההנחה ניתנת רק פעמיים במשך החיים.
בכדי לממש זכות זאת, יש לפנות למשרד מיסוי מקרקעין אזורי בו נמצא הנכס, יש להגיש:
 • הצהרה על הרכישה (ע"ג טופס 7002).
 • בקשה לפטור בגין הנכות (ע"ג טופס 2973).
 • אישור על הנכות ע"י וועדה רפואית של הביטוח הלאומי.
 

במינהל מקרקעי ישראל

 
פטור מ"דמי הסכמה", מושתל המוּכָּר כנכה 100%, המוֹכֵר דירה שנחכרה ממנהל מקרקעי ישראל, לא ישלם "דמי הסכמה" בעת מכירתה.
למימוש זכות זאת יש צורך באישור המוסד לביטוח לאומי על דרגת הנכות. יש גם לצרף מכתב בקשה לפטור, למינהל מקרקעי ישראל באזור הדירה הנמכרת.
 

בקופות החולים

 
 • מושתל זכאי לקבלת התרופות נגד הדחייה (פרוגרף או ציקלוספורין, פרדניזון או מטיקורטן, סלספט או אימורן,ומקביליהם) פטור מתשלום. עבור תרופות נגד זיהומים ויראליים (סימבן או זובירקס) יש בדרך כלל הנחה של 90%. (לבירור יש לפנות למזכירות הקופה.)
למימוש זכות זאת, צריך המושתל להביא, אחת לשנה, אישור ממחלקת ההשתלות בה המושתל מטופל, למרפאת קופ"ח או רופא מחוזי לשם הכנסת הזכות למחשבי הקופה.
 • מושתל המקבל קצבת נכות או קצבת זקנה או הטבה סוציאלית בלבד, שאין ביכולתו לשלם את דמי ההשתתפות בהוצאות רכישת תרופות,
יפנה למזכיר הסניף בקופ"ח, בבקשה לקבלת הנחה בתשלום דמי ההשתתפות
 • מושתל רשום במחשב הקופה פטור מתשלום עבור ט. הפנייה (ט. 17), בפנייתו לרופא מקצועי, מרפאת חוץ, מכונים וכו'. רישום זכות זאת צריך להופיע במחשבי הקופה.
 • מושתל הרשום במחשבי הקופה יכול לפנות בכל זמן, עם מצב רפואי חריג, (חום גבוה 38.5 מעלות), ללא טופס הפנייה (ט. 17), ישירות לחדר מיון, לשם טיפול. (רצוי לתאם מראש עם רופא ממחלקת ההשתלות בה הוא מטופל.)
 

זכויות נוספות

 
 • מושתל המקבל קצבת נכות בשיעור 75% ומעלה זכאי לסיוע בשכ"ד או ברכישת דירה מחברה ציבורית. הפנייה נעשית דרך בנק למשכנתאות.
 • מושתל בעל דרגת אי כושר בשיעור של 75%, זכאי לפטור מתשלומי ביטוח לאומייש לפנות למחלקת הגבייה במשרדי הביטוח הלאומי.
 • מושתל נכה זכאי להנחה בתחבורה ציבורית. משרד התחבורה ישלח על כך אישור לכל נכה הפונה אליהם עם אישור על הנכות.
 • מושתל נכה בשיעור 75% ומעלה זכאי לפטור מאגרות על פנייה אל משרדי הממשלה. הפטור, יתקבל עם הצגת אישור מהביטוח הלאומי על דרגת הנכות.
 

החומר על הזכויות נאסף ונערך ע"י אברהם פ. - חבר "העמותה" (נוב. 2005 )