זכויות מטופל הדיאליזה בעניין הסעות

 
שלום רב,
להלן ההודעה לעיתונות כפי שפורסמה היום בועדה לפניות הציבור.

הוועדה לפניות הציבור קיימה היום ישיבה נוספת בנושא פניות ציבור של חולי דיאליזה בנושא הסעות לטיפולים.
יו"ר הוועדה, ח"כ סופה לנדבר, ציינה כי בעקבות ישיבת הוועדה שהתקיימה בנושא ב- 29/10/2007, הוצא ב- 5 בפברואר 2008 חוזר מטעם מינהל הרפואה של משרד הבריאות המסדיר את החזרי הנסיעות של חולי דיאליזה לטיפולים שגרתיים בהתאם לסעיף 28(1) בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. לפי חוזר זה הרופא המטפל קובע האם החולה זקוק להסעה באמבולנס לצורך הגעה לטיפולי דיאליזה. בסעיף שנוסף לחוזר נקבע כי על קופות החולים ליידע את מבוטחיהן על תקרת ההחזרים להם הם זכאים.

הישיבה התכנסה בעקבות פנייתה של הגב' עדינה מרקס, יו"ר האגודה לזכויות החולה לוועדה. הגב' מרקס ציינה כי קיימת אי-בהירות בשאלה מי הוא "הרופא המטפל" (סעיף 2 לחוזר מינהל רפואה). אפשר להבין זאת כרופא הדיאליזה, אך גם כרופא הקופה. לדבריה, בישיבת הוועדה מה-29/10/2007 סוכם כי קביעת הזכאות להסעה במונית תעשה על ידי רופא המכון לדיאליזה ולא על ידי הרופא המטפל בקהילה. הגב' מרקס ציינה כי לאחרונה הגיעו תלונות לאגודה לזכויות החולה כי חוזר מינהל הרפואה בדבר הסעות חולי דיאליזה באמבולנס אינו מיושם במלואו. הגיעו פניות של מטופלי שירותי בריאות כללית באזור המרכז, לפיהן הקופה סירבה לשלם להם את החזרי הנסיעות.

מר עמוס כנף, יו"ר עמותת חולי כליה ומושתלים, ציין כי לאור ההחלטות שהתקבלו במסגרת ישיבת הוועדה הקודמת בנושא, בעמותה התקבלו תלונות כי עדיין לא כל ההחלטות ירדו לרמת ביצוע בשטח וכי עדיין קיימים מטופלים שאינם מקבלים את המגיע להם על פי החוק.
מר כנף ציין כי במכוני הדיאליזה ובמרפאות אין מודעות ובהן מידע לחולים על זכויותיהם בנוגע להחזרי ההסעות, כפי שמצוין בחוזר מינהל הרפואה. מר כנף הציג בוועדה מקרה של חולה דיאליזה מקרית ביאליק שמאוגוסט 2007 לא קיבל החזר מקופת חולים כללית על נסיעות. לדברי מר כנף, לעמותה פונים חולים רבים שלא מקבלים החזר מהנסיעות אולם החולים פוחדים להתלונן שמא בקופה יתנכלו להם.

הגב' אתי סממה, נציבת קבילות הציבור במשרד הבריאות, ציינה כי גם לנציבות הגיעו פניות של משפחות אשר לא קיבלו החזר על נסיעה באמבולנסים ובמוניות. לדבריה, אנשים מפחדים לתבוע את הקופה.

ד"ר זאב צוקרמן, ממונה על סל השירותים בקופת חולים כללית, ציין כי הבעיה היתה עם החזרים עבור נסיעות במוניות, שהן רוב הנסיעות של חולי דיאליזה. הבעיה נבעה מחוסר הבנה של גורמים מנהליים במחוזות- והיא נפתרה לאחר התערבות האגף שבראשותו. כמו כן ציין ד"ר צוקרמן כי הרופא המטפל שקובע האם החולה זכאי לנסיעה באמבולנס הוא רופא מכון הדיאליזה והקופה מקבלת את חוות דעתו כמעט בכל המקרים, לאחר בחינת המקרה. לדבריו, בקביעת הזכאות לנסיעה במונית ובאמבולנס אין שיקול דעת לרופא משפחה והקביעה היא רק של רופא הדיאליזה. ד"ר צוקרמן הודיע כי ההנחיה כעת שכל חולה דיאליזה אשר יציג לקופה חשבונות נסיעה במונית יקבל החזר בגובה 50%. בנושא האמבולנסים הקופה מקיימת את הוראות החוזר כלשונו.

הגב' עדינה מרקס, יו"ר האגודה לזכויות החולה, ציינה כי לאחר הדיון הקודם לא התקבלו תלונות על אזור הצפון אך החלו בעיות באזור המרכז, הגיעו לאגודה פניות של אנשים שאינם מקבלים החזר על הסעות באמבולנסים. הגב' מרקס בקשה מנציגי משרד הבריאות לקבוע תעריף להסעה באמבולנס לחולי דיאליזה.

ד"ר מיכאל (מיקי) דור, ראש שירותי רפואה ומ"מ ראש מינהל רפואה במשרד הבריאות, ציין כי קביעת מחיר הנסיעה לחולה דיאליזה באמבולנס תפגע בחולה כי קיים שוק חופשי והמחירים הם נמוכים יותר ממחירי מד"א. ד"ר דור הודיע כי ישקול לפרסם בכל מכוני הדיאליזה את רשימת האמבולנסים בכל אזור ואזור שבהסדר עם המשרד, הנותנים שירות לחולי דיאליזה. כמו כן הודיע ד"ר דור כי במסגרת הבקרה ביחידות דיאלזיה שעושה המשרד, המשרד יחייב פרסום זכויות החולה לגבי החזרים.

בסיכום הישיבה, יו"ר הוועדה, ח"כ סופה לנדבר:
  • פנתה לד"ר זאב צוקרמן, הממונה על סל השירותים בקופת חולים כללית, בבקשה לבדוק למה אנשים לא קיבלו החזר על הסעות ולהעביר דיווח לוועדה.
    • פנתה לנציגי משרד הבריאות בבקשה לתלות בכל מכוני הדיאליזה את עיקרי הנוהל של משרד הבריאות לאישור נסיעה באמבולנס ובמונית ואת רשימת האמבולנסים המורשים לעבוד עם משרד הבריאות.