השתלות - מידע בסיסי

 
הנכונות לבצע השתלה
לרבים מחולי הכליות ההשתלה היא הטיפול העדיף לבעיותיהם. להשתלה יתרונות רבים, כגון: חיים הנעדרים דיאליזות והגבלות מצומצמות יחסית בענייני שתייה ודיאטות. השתלה מוצלחת מספקת למרבית האנשים איכות חיים משופרת.

האם ההשתלה כדאית ?

יש לשקול מספר היבטים לפני קבלת ההחלטה בנושא. בהשתלה יש גם סיכונים וגם יתרונות. יש לקחת בחשבון גם את עניין הטיפול התרופתי שלאחר ההשתלה, השפעות הקשורות לכך, ויש לקחת בחשבון גם את נכונות המטופל להבין, שההשתלה מחייבת מעקב רפואי צמוד ושמירת אורח חיים מתאים, לפי המלצת הרופא. ההחלטה בעניין ההשתלה, היא קודם כל של המטופל, ולכן חשוב לשאול את הצוות הרפואי כל שאלה בנושא, עוד לפני קבלת ההחלטה האם "ללכת" על ההשתלה.

איזו השתלה ניתן לבצע ?

ישנם שני מקורות לכליות להשתלה: מתורם חי, (בדרך כלל מקרוב משפחה), או מתורם שאינו בחיים (אדם שלפני מותו מסר הסכמה, או שמשפחתו הסכימה לכך, שאחרי קביעת מותו, ייתרמו כליותיו להשתלה). השתלה מהחי עדיפה כי שעורי ההצלחה בה גבוהים יותר (מעל 90% לשנה הראשונה). מטופל בהשתלה כזו צורך, לעיתים, פחות תרופות נגד דחייה, וניתן לדעת מראש את מועד ביצוע ההשתלה. מטופלים שלהם אין תורם מהחי כנ"ל,יכולים להיכלל ברשימת המועמדים להשתלה הממתינים לתורם. הרשימה מנוהלת ע"י "המרכז הארצי להשתלות" שבפיקוח מתאים. ההצלחה בהשתלה מתורם שאינו בחיים היא כ- 80% בשנה הראשונה (מנתונים שנאספו מכל העולם). בארץ חיים גם מטופלים שביצעו השתלה מהחי בחו"ל.

אילו מטופלים מועמדים אפשריים להשתלה ?

כדי להתקבל כמועמד להשתלה החולה צריך להיות במצב בריאות המתאים לניתוח, וכמו כן המועמד לא יהיה חולה בסרטן, או בדלקות. החולה צריך גם להיות מסוגל לעמוד בטיפול התרופתי הנדרש בעקבות ההשתלה. רק קביעה רפואית מוסמכת ומבוססת על הבדיקות המתאימות, תספק את המידע המחייב בעניין זה.

במה קשורה בדיקת כשירות החולה להשתלה?

רצוי לדבר עם רופא מומחה, כדי ללמוד יותר על היתרונות והסיכונים הקשורים להשתלה. המומחה יכין את המועמד יחד עם הצוות הרפואי בכל הקשור להכנות להשתלה ולטיפול הדרוש אחרי ההשתלה. יש אפשרות לביקור במרכז ההשתלה המיועד. ייתכן גם, שהמועמד ירצה לדבר עם מושתלים שעברו את התהליך ונמצאים במעקב רגיל מאז ניתוח ההשתלה. פגישה עם העובדת הסוציאלית יכולה לקדם בירורים בעניין זכויות המושתל.

אילו בדיקות יבוצעו למועמד להשתלה, כדי להכלילו ברשימת ההמתנה ?

מטרת הבדיקות היא קביעת המועמד המתאים להשתלה מוצלחת, בה קטנים ככל שניתן, הסיבוכים שלאחר ההשתלה. בדרך כלל הבדיקות הנכללות לשם כך הן: בדיקת תיקו הרפואי של החולה (עבר רפואי), בדיקות לסוג הדם, סיווג הרקמות, סריקת דלקות, צילום חזה ובדיקת א.ק.ג.. למועמדים אחדים יידרשו בדיקות נוספות: חולים עם כשל כלייתי מסכרת, אנשים זקנים או אנשים עם סימפטומים של קוצר נשימה או תעוקה בחזה, יזדקקו להערכת תפקודי הלב שלהם. נשים שלא עשו בדיקות מסוימות (כמו PAPשל צוואר הרחם) במהלך השנה שלפני בדיקת ההתאמה להשתלה, יתבקשו לעבור בדיקה מעודכנת. לגברים ייבדק מצב הפרוסטטה. אנשים עם בעיות בשלפוחית השתן יעברו בדיקת תפקוד לכך, ואישור מרופא שיניים לאיתור בעיות המצריכות טיפול לפני ההשתלה.

כיסוי ביטוח בריאות לעניין ההשתלה

השתלה כחוק המבוצעת בארץ (באישור ועדה לתורמים מהחי), מכוסה ע"י "סל הבריאות". בעניין השתלות בחו"ל, המועמד להשתלה צריך לברר עם קופת החולים שלו מראש, בהתאם לסוג הביטוח שלו. בשאלות ספציפיות יותר ניתן לפנות לעובדת הסוציאלית של יחידת הדיאליזה, או ניתן לפנות גם באתר זה בשאלה במסגרת "יצירת קשר".

עדכונים ברשימת הממתינים להשתלה

יחידת הדיאליזה בה מטופל המועמד, תעדכן את המרכז הארצי להשתלות (וגם את מתאמת ההשתלות), בדבר שינויים משמעותיים במצב בריאותו של המועמד (אם יחולו) או בעניין שינוי במספרי טלפון (כדי לאפשר קשר מיידי איתו במקרה ותימצא כליה מתאימה עבורו).
 

מבוסס על מידע שתורגם מ"הקרן האמריקאית הלאומית לכליה".