העמותה לחולי כליה ומושתלים

 
העמותה לחולי כליה ומושתלים הוקמה בשנת 1995 על-ידי מספר חברים ובראשם מר עמוס כנף, ומשמשת כארגון מרכזי של חולי הכליה, מטופלי דיאליזה והמושתלים בארץ.
כיום ישנם כ-10,000 חולי כליה, ביניהם מטופלי דיאליזה, חולים הממתינים להשתלה ומושתלים.
העמותה הוקמה כגוף היכול לסייע לחולי הכליה להתמודד עם הקשיים היומיומיים המלווים כל אחד מהחולים.
העמותה הינה עמותה רשומה ותרומות אליה וכן תרומות לקרן להשתלת כליה לחבריה, מוכרת לצרכי מס.
כל חברי הועד המנהל ונציגי המחוזות פועלים בהתנדבות.
העמותה העמידה לעצמה מספר מטרות ובמשך כל שנות פעילותה מנסה להשיג מטרות אלו.