הכללים למשתתפי פורום "העמותה"

 
 

עזרה לחולי כליה, מטופלים, מושתלים ומשפחותיהם במענה למכלול הבעיות הקשורות במצבם:

 
בעיות רפואיות כלליות:
 • שאלות רפואיות יועברו לגורמי הרפואה.
 • בעיות רפואיות פרטיות ואישיות, נא להפנות לרופא המטפל.
אין רפואה דרך האינטרנט, כי לא ניתן לענות ללא התיק הרפואי .

בעיות עם ועל זכויות סוציאליות.

בעיות אחרות הדורשות מענה של בעלי נסיון, (תזונה, הסתגלות לטיפול וכו'.

שאלות הקשורות לתפקוד "העמותה".

 

יצירת קשר בין חולי כליה, מטופלי דיאליזה או מושתלים למטרות הבאות:

 
קבלת חיזוקים או נתינתם ועידוד הדדי לפתיחות.בקשר למחלה.

קשר אישי, חברתי ו/או בדואר אלקטרוני - לכל מטרה.
 

תנאי ההשתתפות בפורום "העמותה":

 
הפורום פתוח לכל פונה, חבר "העמותה" או שאינו חבר בה ובתנאי:
 • שהפניה אינה מעלה בשום מקרה את נושא ההשתלות תמורת כסף, בארץ ובחו"ל, בהתאם להוראות החברה להשתלות איברים בישראל והנהלת "העמותה". לפיכך לצערנו, אין לפרסם פניות בקשה למידע על השתלות בחו"ל ומתווכים בנושא, למתן "תרומות" כביכול, או חיפוש של כליות או תורמים, בפורום זה.
  כמו כן, עד שיהיה מדור מיוחד לכך, אין לפרסם לצערנו, מודעות של "כליה תמורת כליה" - (הצלבה), בקשות כאלה נא להפנות אל "המרכז הארצי להשתלות"
 • שהפניה אינה נעשית על רקע מסחרי כלשהו ואינה לצורך כל פרסום מסחרי. (לגבי פרסומים מסחריים יש לפנות ישירות "לעמותה".)
 • שסגנון הפניות והתגובות עליהן יהיה בלשון נקייה, ללא העלבות על כל רקע, או פגיעה בבודדים, בציבור כלשהו או במוסדות ציבוריים.
 • הפונים והמגיבים מתבקשים לזהות את עצמם, בשם המכיל לפחות 6 אותיות או סימנים. ניתן להוסיף כתובת אלקטרונית, לשם תגובה שלא דרך הפורום.
 • להנהלת הפורום הזכות לפרסם או למחוק פניות ותגובות בכל צורה שתמצא לנכון.

פניות ותגובות שלא יעמדו בכל אחד מתנאים האלה ימחקו לאלתר מן הפורום.
 

הנהלת הפורום

 
 • הפורום מתנהל בחסות "העמותה לחולי כליה ומושתלים".

 • "העמותה" אינה אחראית לכתוב בפורום, וכל הנכתב בפורום הוא באחריות הכותבים בלבד.
 

בריאות טובה יותר והשתתפות מועילה לכולכם !