הנהלת העמותה מאחלת לכל חבריה ברכת שנה טובה ושנת בריאות

 
 
למדני אלוקי / לאה גולדברג
על סוד עלה קמל על נגה פרי בשל,
על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום.
לדעת, לייחל, להיכשל.
למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
בהתחדש יומך עם בוקר ועם ליל
לבל יהיה עלי יומי היום כתמול שלשום,
לבל יהיה יומי עלי הרגל.
לו יהי וכל יום
יוסיף, יחדש, יותיר
ותתקיים בכם תפילה זו!!!
בברכת שנה טובה ומתוקה,