הכליות עפ"י ההלכה - מאת פרופ' אברהם שטיינרג

 
מאמר זה לקוח מתוך האנציקלופדיה ההלכתית רפואית בעריכת פרופ' אברהם שטיינברג.
באדיבות גב' ליאורה משה מהמכון ע"ש ד"ר פלק שלזינגר ז"ל, לחקר הרפואה עפ"י ההלכה.