דיון בכנסת ביוזמת העמותה להבטחת מתן תרופה סופגת זרחן נטולת סידן

 
אתמול ה20 למרץ קויימה ישיבה של וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא הסדרת מתן התרופה "רנגיל" לספיגת זרחן המיועדת למטופלי הדיאליזה.יוזמי הדיון היתה עמותתנו, כשמטרתנו הינה לשנות מצב קיים שבו ,בעקבות אינטרסים כלכליים, לא מסופקת התרופה לחלק ממקומות הטיפול בדיאליזה ועקב כך נגרמים נזקים בריאותיים למטופלים הזקוקים מבחינה רפואית לתרופה זו ושבפועל לא מקבלים אותה.הדבר חמור במיוחד לחולים בהם בעיות עם סתימת כלי דם כליליים (לב, מוח) יחד עם רמות סידן גבוהות-עבורם מהווה הרנגיל סופג זרחן נטול סידן יחיד למעשה בשוק התרופות כיום( הסופג המבוסס אלומיניום-ה"אלוקף" ניתן להשתמש בו רק לזמן מוגבל עקב ריכוזי אלומיניום מעל המותר בעצמות הנגרמים מתרופה זו).ועדת הכנסת נוהלה עלידי הרב רביץ שהכין בקפידה החומר לקראת הדיון.בדיון השתתפו נציגים בכירים של ארגון הנפרולוגים,נציגי קופות חולים שונות, נציגת משרד הבריאות, נציג צרכני הבריאות,נציגי עמותתנו-והיועצת המשפטית של וועדת הכנסת ומזכירת הועדה.הוצגו נתונים סטטיסתיים על כמויות השימוש ברנגיל ביחידות שונות בארץ והוצגו גם הנתונים המקובלים בחו"ל.התברר שללא ספק קיימות יחידות דיאליזה בארץ בהן השימוש בתרופה הנידונה אפסי עד נמוך ביותר-כאשר הסיבה המונחת ביסוד התופעה הם שיקולים זרים של רווח או חיסכון כספי.התקיים דיון מעמיק בו לקחו חלק נציגי כל המשתתפים והתקבלו ההחלטות שלהלן:
  • ארגון הנפרולוגים יגיש למשרד הבריאות הנחיות קליניות ברורות למתן תרופת ה"רנגיל".
  • משרד הבריאות יעביר ההנחיות כהוראה מחייבת לכל מכוני הדיאליזה לידי מנהלין.
  • משרד הבריאות יפעיל פיקוח יעיל על ישום מלא של ההנחיות הנ"ל.
  • משרד הבריאות יפנה למשרד האוצר בבקשה להפריד בין מחיר הדיאליזה למחיר השימוש ברנגיל( היום מחיר הדיאליזה כולל השימוש ברנגיל)
מאטת ההפרדה הינה קבלת תמונה ברורה יותר של מרכיב העלות הקשור לרנגיל,באופן שיאפשר,אם ידרש,להגדיל ההקצבה לתרופה זו בסל.
  • וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת עומדת לרשות הנזקקים בעתיד עם אפשרות לתחיקה ספציפית בנושא,אם ממצאי הפעלת הפיקוח
המוצע על מתן התרופה לנזקקים לה-לא יהיו מספקים.
נציגי העמותה רואים בהחלטת הועדה המשך לפניותיהם בנידון זה לשר הבריאות- ויעקבו אחרי ישום ההחלטות.