דיאליזה פריטוניאלית (ציפקית) – א. סוגיות עיקריות

 
מתוך פרסומי האגודה האמריקאית של מטופלי כליות (AAKP).

הסוגיות שלהלן הן החשובות ביותר למטופלי דיאליזה ציפקית (פריטוניאלית), לוקטו מפרסום ממוקד של AAKP ושמו "דיאליזה פריטוניאלית לא מתאימה, עשויה להגביר הסיכון לתת-תזונה, לאשפוז ולמוות מוקדם מדי".
מחקר הראה שמטופלי דיאליזה ציפקית (פריטוניאלית) עשויים לא לקבל דיאליזה מספיקה למניעת תסמינים (סימפטומים) של אורמיה (כגון ירידה במשקל והעדר תאבון). כמו כן דיאליזה לא מספיקה יכולה להביא לסיבוכים רפואיים, לאשפוז ובחלק מהמקרים למוות מוקדם מדי.
המדריך שלהלן מיועד ליידע ולשמש לעזר למטופלים בכל הנוגע להתאמת תהליך הדיאליזה הפריטוניאלית שהם מקבלים - לצרכיהם.

מה זה לקבל "מספיק דיאליזה"?

טיפול של דיאליזה נכון מחליף רק חלק קטן (כ- 15%) מתפקוד רגיל של כליות של אדם בריא. אם לא מקבלים מספיק דיאליזה, הגוף ישמור בתוכו מוצרי פסולת שיגרמו לתחושה מתמדת של עייפות ולהרגשת חולי. חולי תת-דיאליזה מתאפיינים בתסמינים הבאים:
  • חולשה ועייפות,
  • איבוד מסת שרירים (ירידה במשקל)
  • העדר תאבון,
  • שינה לא שקטה,
  • טעם לא טוב בפה ועוד.
יתכן גם שבמצב כזה, קיים סיכון מוגבר לדלקות ולדימום מתמשך.
לחלק מהסובלים מתת-דיאליזה יתכן והתסמינים הנ"ל לא יופיעו מיד (כגון התסמינים הקשים יותר של אורמיה, דלקות, דימום מתמשך, הקאות, איבוד קיצוני של אנרגיה ועוד). בנוסף לנאמר מקודם - ירידה מתמשכת במשקל והעדר קיום יכולת להחזיר את משקל הגוף - צריכים לגרום לדאגה רצינית. העדר היכולת למלא בחזרה את משקל המים שסולקו בדיאליזה - יכולה להיות הסוואה לאיבוד משקל אמיתי. המודעות להתרחשויות הנ"ל מתרחשת כשלחץ הדם עולה מהרמה הרגילה הקודמת, כאשר החולה עייף יותר עקב הליכה או טיפוס, או כשיופיעו מים בריאות המטופל (אדֶמה של הראות) או כשמצטברים מים בגוף. אם מתנסים בכל אחד מהתסמינים הנ"ל, יש להפנות את תשומת ליבו של הרופא הנפרולוג ושל הצוות המטפל בדיאליזה למטופל. הם יחליטו אם התסמינים הם בעקבות דיאליזה לא מספיקה או בעקבות תחלואה אחרת. חולים המטופלים בדיאליזה נכונה (מספקת) יחושו טוב וייהנו מתאבון בריא. מטופל נכון יהיה מסוגל לרוב לעמוד בהתנסויות רבות בהן עמד טרם מחלתו.
\
האם הדיאליזה הציפקית שהחולה מקבל – מספיקה ?
התאמת הדיאליזה נקבעת על ידי כמות חומרי הפסולת שבדם החולה, המסולקת בפרק זמן של שבוע. כמות הפסולת המיוצרת בגוף תלויה במידת הפעילות ובכמות החלבונים שהחולה צורך (במזון). האוריאה הינה פסולת מחלבונים. מידת ההתנקות מהאוריאה משמשת כאינדיקטור (מודד) על מידת הניקוי מחומרי פסולת אחדים. לכן ניקוי האוריאה משמש כסממן של מידת ההתאמה של הדיאליזה לנדרש.
ישנן שתי דרכים למדידת מידת התאמת הדיאליזה לנדרש:
  • מודדים את מידת ניקוי האוריאה השבועית, ((KT/V המראה את מידת ההתאמה לדרישות של הדיאליזה המבוצעת (בהמודיאליזה - מדד זה מחושב לטיפול הבודד ולא לשבוע). ה-KT הוא כמות הוצאה (הניקוי) השבועית בליטרים של אוריאה המושגת בדיאליזה הפריטוניאלית, של מטופל ועל ידי שאריות התפקוד הכלייתי של המטופל. מחלקים כמות כוללת זו של ניקוי בליטרים לכמות המים בליטרים הנמצאת בגוף המטופל. כמות זו (V), מחושבת מתוך נוסחה שבה המשקל והגובה של המטופל. כללית הרמה הרצויה של KT/V לדיאליזה פריטוניאלית מסוג CAPD היא 2 או יותר. המספר הרצוי גבוה יותר לדיאליזה פריטוניאלית אוטומטית (APD) המשתמשים ב-.CCPD
  • אפשר למדוד מידת ההתאמה של הדיאליזה גם בשיטת מדידת הכמות השבועית של ניקוי (פינוי) קראטינין. הקראטינין הינו תוצר פרוק של המסה השרירית של הגוף.פינוי הקראטינין מחושב מהנפח שבועי בליטרים שהוצאו מהגוף דרך הדיאליזה הציפקית (פריטוניאלית) בתוספת הכמות השבועית של שתן שכליות המטופל עדיין מייצרות.(בליטרים). למטופליCAPD שמשקל גופם 70ק"ג, פינוי קראטינין של 60 או יותר הוא שווה לערך מקורב של KT/V של 2.0. (צ"ל גבוה במקצת למטופלי(APD.

מטרות מוצעות לביצועים שבועיים של דיאליזה פריטוניאלית:
 
 
 
 
  • הנתונים לאדם ממוצע בעל משקל של 70ק"ג, לשטח גוף נורמלי של 1.73מ"ר. יתכן שלא נדרש למדוד גם פינוי קראטינין וגם KT/V אבל אחד הנתונים לפחות יהיה נתון למעקב מסודר ועקבי.
  • ערכי ה KT/V המפורטים בטבלה לדיאליזה פריטוניאלית אוטומטית מבוססים על כמות מוגבלת של מעקבי מחקר רפואי.

הארגון האמריקאי של מטופלי הכליות (AAKP) ממליץ לכל מטופל בדיאליזה פריטוניאלית להבין שהאיכות ואורך החיים של המטופל תלויים בקבלת כמות מספקת של דיאליזה. השימוש במידע המוצג כאן מיועד לעזור בשיחה עם הרופא הנפרולוג המטפל ועם יתר הצוות המטפל בדיאליזה הפריטוניאלית. הארגון האמריקאי הנ"ל ועמותת חולי הכליה והמושתלים בארץ ישמחו לעזור במידע נוסף אם יידרש. גורמים נוספים החשובים במעקב על הטיפול שחולה מקבל בדיאליזה פריטוניאלית, יפורסמו בהמשך.
 

בחירת החומר, עיבוד ותרגום ע"י אלכס דובר "העמותה"